Skip to main content
  • Tina Østberg

Utdanningsambisjoner og utferdstrang

Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen

  • Fafo-rapport 265
  • Fafo-rapport 265
Rapporten inngår i et større prosjekt der næringslivets rekrutteringsproblemer ses i sammenheng med ungdommens valg av utdanning og yrke. Første rapport, ”Utdanningssuget – Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik”, omhandler regionen Ytre Søre Sunnmøre. Denne rapporten omhandler Harstad-regionen og er et samarbeidsprosjekt med Omstillingsprogrammet i Sør-Troms og nordre Nordland. Verkstedindustrien i Harstad-regionen har de siste årene hatt problemer med å rekruttere tilstrekkelig med fagarbeidere. Samtidig er næringsliv og lokalsamfunn bekymret for at ungdommen utdanner seg ut av regionen.

Resultatene fra studien viser at rekrutteringsproblematikken har sammenheng med fraflyttingsproblematikk og utdanningsambisjoner: Utferdstrang og utdanningssug er to sentrale kjennetegn ved ungdommen i Harstad-regionen. Det er særlig jentene som vil ut, og de vil langt – til Oslo, annen storby eller utlandet.

Sentrale spørsmål som reises i rapporten er: Hvordan samsvarer ungdommens forventninger til Det gode arbeid med deres forestillinger om å være fagarbeider i verkstedindustrien? Er det overensstemmelse mellom de voksnes og ungdommenes forventninger til Det gode liv? Har ungdommens utdanningsambisjoner sammenheng med deres oppfatninger om Det gode liv og Det gode arbeid? Hvem er viktige påvirkningsagenter ved elevenes linjevalg? Med andre ord: hvilke verdier, holdninger og forventninger ligger til grunn for ungdommens valg av utdanning og yrke?
  • Publisert: 26. januar 1999
  • Ordrenr. 265
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere