Fafo-rapporter

Rapportsøk

Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering
Arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer og deres muligheter for påvirkning

Tina Østberg

Fafo-rapport 264

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tina Østberg

Standarder berører helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser. Stadig flere norske forskrifter til Arbeidsmiljøloven henviser i dag til gjeldende Norsk Standard, som i hovedsak er implementerte europeiske standarder. Harmonisering av europeiske standarder er et ledd i etableringen av et indre marked i EU og EØS-området. Standardisering er et virkemiddel for å bygge ned tekniske handelshindringer, men har også fått økende betydning som et miljøpolitisk virkemiddel.

Denne rapporten beskriver arbeidstakerorganisasjonenes erfaringer med å delta i nasjonal og europeisk standardiseringsvirksomhet. Virksomheten spenner over et omfattende område med komplekse strukturer og beslutningsprosesser. Systemet er åpent for deltakelse, men har folkelige og demokratiske samfunnsinteresser en reell mulighet til å påvirke gjennomføringen og bruken av europeiske reguleringer og standarder i Norge? Fagbevegelsens erfaringer viser at interesseorganisasjoner med knappe ressurser og begrenset kompetanse så langt har hatt dårlige forutsetninger for innflytelse. Deltakelse krever kontinuitet og en viss spesialisering innen fagbevegelsen. Det er også behov for bedre nasjonal samordning mellom standardiseringsorganisasjonene, departementene, tilsynsmyndighetene, forbrukerinteressene, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 264