Skip to main content
 • Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge

Følge opp – eller forfølge?

Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94

 • Fafo-rapport 263
 • Fafo-rapport 263

Følge opp – eller forfølge er sluttrapport fra Fafos evaluering av den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten i Reform 94. Oppfølgingstjenesten er en ny velferdstjeneste med et aktivt oppfølgingsansvar overfor ungdom som står uten arbeid eller opplæring. Det innebærer at tjenesten til enhver tid skal ha oversikt over disse ungdommene, og at den skal gå aktivt ut for å tilby hver enkelt veiledning, rådgivning og/eller en plass på et tiltak. Rapporten bygger på informasjon fra syv fylker – Oslo, Akershus, Buskerud, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms. Evalueringen forsøker blant annet å gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan er oppfølgingstjenesten organisert, og hvordan fungerer samarbeidet med andre etater?
 • Når tjenesten fram til ungdommene, og i hvilken grad lykkes den i å formidle ungdom til tiltak?
 • Hvem rekrutterer til oppfølgingstjenestens målgruppe?
 • Oppnår ungdommene noen form for formell kompetanse?
 • Virker tiltakene?
 • Hvordan oppfatter ungdommene oppfølgingstjenestens innsats?
 • Publisert: 24. januar 1999
 • Ordrenr. 263

Fafo-forskere