Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Må de være ute om vinteren?

Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo

  • Fafo-rapport 262
  • Fafo-rapport 262

I Oslo har 23 prosent av barna under seks år innvandrerbakgrunn, men innvandrerandelen i barnehagene er mye lavere. I denne rapporten studeres årsakene til dette på bakgrunn av intervjuer med småbarnsforeldre fra fem etniske grupper. Viktige problemstillinger som tas opp er: Hva mener innvandrerforeldre om norske barnehager? Hva slags informasjon har de fått? Har innvandrerforeldre andre motiver enn norske foreldre for å sende barna i barnehage, og i tilfelle hvilke? Hvilken rolle spiller økonomi og tilsynsbehov? Mulige konsekvenser av kontantstøtteordningen tas også opp. Rapporten avsluttes med en diskusjon av mulige tiltak for å øke barnehagebruken blant de etniske minoritetene.

  • Publisert: 23. januar 1999
  • Ordrenr. 262