Fafo-rapporter

Rapportsøk

Utdanningssuget
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik

Lisbet Berg

Fafo-rapport 258

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

For liten tilgang på nye fagarbeidere i Ulstein Industrier AS, og bekymring for at mange av de unge utdanner seg ut av regionen, er bakgrunn for prosjektet «Ungdommens utdanningsvalg – skipsindustriens rekrutteringsvilkår».

Resultatene fra denne studien viser at ungdommen i Ytre Søre Sunnmøre har svært høye utdanningsambisjoner, de er mobile og de er opptatt av å holde flest mulig framtidige utdanningsvalg åpne. For eksempel oppgir halvparten av elevene på linjer rettet mot fagarbeid i skipsindustrien at de har ambisjoner om å ta høyere utdanning etter avlagt fagbrev.

Hovedspørsmålene som reises i Utdanningssuget er: Kan lokalsamfunn og industri gjennomføre tiltak og omstillinger som bidrar til at de unge blir i regionen? Hvordan kan skipsindustrien i regionen møte ungdommens forestillinger om Det gode arbeid for å forbedre rekrutteringen til næringen? Er det overensstemmelse mellom generasjonenes forventninger til Det gode liv, og preges elevenes utdannings- og yrkesvalg av ulike oppfatninger om hva som representerer Det gode liv og hva som kjennetegner Det gode arbeid? Med andre ord; hvilke verdier, holdninger og forventninger ligger til grunn for ungdommenes valg av utdanning og yrke?

Utgitt: 1998 Id-nr.: 258