Skip to main content
  • Marit Egge

Ungdomsgarantien

Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien

  • Fafo-rapport 259
  • Fafo-rapport 259

Prosjektet Ungdomsgarantien er initiert og finansiert av Arbeids – og Administrasjonsdepartementet. Prosjektet omhandler arbeidsmarkedspolitikken rettet mot ungdom, og ser på virkningen av arbeidsmarkedstiltak vurdert opp mot de fylkeskommunale tilbudene. Prosjektet består av to undersøkelser. I den ene var brukerne av ungdomsgarantien, ungdommene selv, informanter. Det ble utarbeidet en spørreguide til bruk for telefonintervju, og Opinion A/S stod for den praktiske gjennomføringen. Den andre undersøkelsen rettet seg mot forvalterne av garantien og hadde de ansatte på arbeidskontorene med spesielt ansvar for ungdom som informanter. Begge undersøkelsene ble gjennomført våren 1998.

  • Publisert: 8. februar 1998
  • Ordrenr. 259