Skip to main content
Torgeir Nyen

Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2004

  • Fafo-rapport 458
  • Fafo-rapport 458

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring ogkompetanseutvikling i Norge, med særlig oppmerksomhet på arbeidslivet.Monitoren innehoder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, bådedeltakelse i utdanning og opplæring og vilkårene for uformell læringgjennom det daglige arbeidet.

Monitoren for 2004 inneholder et begrenset sett av de mest sentraleindikatorene. Denne rapporten viser utviklingstrekk fra 2003 til 2004 og girogså et bilde av hva som er stabile mønstre i lærevilkårene i arbeidslivet iNorge i disse to årene.

  • Publisert: 5. mars 2004
  • Ordrenr. 458
  • ISBN
    ISBN 82-7422-457-4ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere