Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik (red.)

Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union

En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU

  • Fafo-rapport 168
  • Fafo-rapport 168

Gir dagens EØS-løsning eller et norsk EU-medlemskap de beste mulighetene til å fremme fagbevegelsens interesser og verdier? Med dette mandatet fra LOs sekretariat har FAFO laget denne utredningen, der siktemålet er å bidra med kunnskap, problemstillinger og analyser som kan danne grunnlag for fagbevegelsens debatt om EU-medlemskap.

Konsekvensene og mulighetene knyttet til EØS og EU-medlemskap vil avhenge av økonomiske drivkrefter og framtidige politiske prosesser som fagbevegelsen selv vil være med å påvirke, både på nasjonalt og europeisk plan. Valget mellom EØS og EU dreier seg derfor i første rekke om hvilke politiske rammer og perspektiver fagbevegelsen skal legge til grunn for sitt arbeid.

  • Publisert: 22. januar 1994
  • Ordrenr. 168
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere