Publikasjoner

Rapportsøk

Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg

Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland

Fafo-rapport 128

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Med dette debattopplegget om Fagbevegelsen og Europa inviterer LO til en bred og åpen drøfting av Norges forhold til Europa. Debattopplegget redegjør for de ulike alternativ og innfallsvinkler Norge står overfor:

• handelsavtale med EF
• EØS-avtale
• EF-medlemskap
• nordisk samarbeid
• alleuropeisk samarbeid

Debattopplegget drøfter muligheter og konsekvenser for Norge og fagbevegelsen på ulike områder: handel, økonomisk politikk, næringsutvikling, sysselsetting, miljø, velferd, arbeidsmarked og faglig organisering. Debattopplegget er utarbeidet av Fafo, som har samarbeidet med en referansegruppe oppnevnt av LOs sekretariat.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 128