Publikasjoner

Rapportsøk

Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Torunn Olsen

Fafo-rapport 127

Nettutgave

Endringer i handlingsbetingelsene vil føre til at større deler av næringsmiddelindustrien blir konkurranseutsatt. I denne rapporten fokuserer vi på enkelte strategier bedriftene kan ta i bruk for å møte denne utfordringen, og hvilken betydning disse strategiene kan ha for NNN og de ansatte.

Rapporten behandler på den ene siden bedriftenes eksterne strategier. Vil norsk næringsmiddelindustri bli kjøpt opp av utenlandske investorer? Kan vi forvente ytterligere restruktureringer innen næringsmiddelindustrien på 90-tallet?

På den andre siden studeres bedriftsinterne strategier; organisering av selskapet, forhold knyttet til produksjonen og kompetansebehovet, og endringer av driftstiden.

Rapporten er den tredje i Fafos rapportserie om nærings- og nytelsesmiddelindustrien i Norge.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 127

Ingen over - ingen ved siden?

Nye vilkår