Publikasjoner

Rapportsøk

Ingen over - ingen ved siden?
Konkurransemuligheter for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri

Arild H. Steen

Fafo-rapport 126

Nettutgave

Første del i Fafos rapportserie om nærings- og nytelsesmiddelindustrien i Norge. Rapporten viser at en av Norges viktigste industribransjer vil møte nye konkurranseutfordringer på 90-tallet. Rapporten tar opp følgende spørsmål:

    Blir nærings- og nytelsesmiddelindustrien i Norge mer konsentrert?
    Hvilken betydning vil EFs indre marked ha for NN-industrien?
    Hva kan Uruguay-runden i GATT bety for norsk NN-industri?
    Hvilke endringer skjer i norsk landbruks- og fiskeripolitikk?

Hva kan endringene i det internasjonale handelsregimet innebære for norsk fagbevegelse? Hvilken betydning har det for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund at deres medlemmer i framtida vil arbeide i en konkurranseutsatt sektor?

Utgitt: 1991 Id-nr.: 126

Nye vilkår

Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien