Publikasjoner

Rapportsøk

Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa

Knut N. Kjær

Fafo-rapport 105

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Rapporten analyserer konsekvenser og muligheter utviklingen aven europeisk offentlig innkjøpspolitikk kan få for norsk arbeidsliv og fagbevegelse. På den ene siden åpnes et marked på flere hundre milliarder for norske bedrifter ute, på den andre siden må norske bedrifter belage seg på å konkurrere med utenlandske firma om oppdrag i Norge. Ikke minst i offshoresektoren og byggebransjen reiser dette vitale spørsmål. Rapporten gir en grundig og oppdatert redegjørelse for vilkårene knyttet til EFs bestemmelser om offentlig innkjøp, bl.a. knyttet til anbud, arbeidsforhold, tariffavtaler og konsesjoner.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 105