Publikasjoner

Rapportsøk

Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon

Kåre Hagen

Fafo-rapport 104

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Rapporten omhandler de spenninger som kan oppstå mellom nasjonale velferdsstater og overnasjonal integrasjon av sosialvelferdspolitikken innenfor EF. Innføringen av et fellesmarked mellom de 12 EF-landene
innebærer en båndlegging av nasjonalstatlige virkemidler, som uten en utvikling av overnasjonal velferdspolitikk, kan føre til en svekkelse av de nasjonale velferdsstatene Rapporten analyserer EFs forsøk på å utvikle en felles sosialpolitikk siden starten i 1957, og diskuterer de problemstillingene som konfliktene om den sosiale dimensjon reiser for både nasjonalst at en og fagbevegelsen . Rapporten er del av et 2-årig prosjekt finansiert av Norsk Råd for Anvendt Samfunnsvitenskapelig forskning (NORAS).

Utgitt: 1990 Id-nr.: 104