Publikasjoner

Rapportsøk

Det nye markedet i bedrifter
Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll

Ivar Hippe

Fafo-rapport 103

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Rapporten gir et øyeblikksbilde fra et internasjonalt marked der finansspekulasjon, kjøp og salg av bedrifter, og nye strategier i kampen om eiermakt over arbeidsplassene, radikalt endrer fagbevegelsens innflytelsesmuligheter. Rapporten beskriver omfanget av den internasjonale oppkjøps- og fusjonsbølgen, filosofien bak lånefinansierte bedriftsoppkjøp og forskningsmateriale om konsekvenser av fusjon. Med utgangspunkt i en gjennomgang av fusjons- og konkurransepolitikken i EF, USA, England og Norge, reises problemstillinger til en debatt om hvordan politiske myndigheter kan regulere - og fagbevegelsen øve innflytelse på - konkurranseforholdene og strukturendringene i næringslivet.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 103