Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland

Fagbevegelsen og Europa

Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen

  • Fafo-rapport 102
  • Fafo-rapport 102
Rapporten behandler spørsmål om hvordan økt internasjonalisering og europeisk integrasjon kan påvirke fagbevegelsens muligheter til å forsvare og forbedre arbeidstakernes faglige rettigheter, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Videre analyse res hvilke krav utviklingen i Europa reiser til strategiutvikling og fornyelse av fagbevegelsens egen organi sering i Norge og på tvers av landegrensene. Blant temaene som tas opp er:

* Europeisk integrasjon og europeisk fagbevegelse
* Den nordiske modellen i klemme
* Etableringen av EFs indre marked
* Striden om den sosiale dimensjon og fagbevegelsens rolle
* Status på delområder - bl.a. standardisering og arbeidsmiljø
* Elementer til faglige Europa-strategier
* Perspektiver og veivalg
  • Publisert: 16. januar 1990
  • Ordrenr. 102