Skip to main content
  • Jon M. Hippe

Mye vil ha mer

En analyse av formuesfordeling og familieoverføringer

  • Fafo-rapport 101
  • Fafo-rapport 101
Norge betraktes som et land hvor en aktiv fordelingspolitikk har gitt en jevn fordeling av inntekt og formue. I denne rapporten drøftes likhetsidealenes plass i utviklingen av velferdsstaten. Videre analyseres fordelingen av husholdningenes formue og de sosiale virkningene av arv og gaveoverføringer:

* Har fordelingen av den personlige formuen blitt jevnere i etterkrigstiden - eller er økende økonomisk velstand blitt forvekslet med større likhet?

* Er formuesforskjellene mindre i Norge enn i andre land?

* Gir slektsoverføringer et ekstra puff i ryggen til dem som allerede står bra rustet?

Rapporten gir et interessant bilde av økonomiske ulikheter i det norske samfunnet. Gjennom arv og gaver overføres tidligere tiders ulikhet, og sosial bakgrunn får økt betydning for fordelingen av levekår.
  • Publisert: 15. januar 1990
  • Ordrenr. 101
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere