Publikasjoner

Rapportsøk

Mye vil ha mer
En analyse av formuesfordeling og familieoverføringer

Jon M. Hippe

Fafo-rapport 101

Nettutgave

Norge betraktes som et land hvor en aktiv fordelingspolitikk har gitt en jevn fordeling av inntekt og formue. I denne rapporten drøftes likhetsidealenes plass i utviklingen av velferdsstaten. Videre analyseres fordelingen av husholdningenes formue og de sosiale virkningene av arv og gaveoverføringer:

* Har fordelingen av den personlige formuen blitt jevnere i etterkrigstiden - eller er økende økonomisk velstand blitt forvekslet med større likhet?

* Er formuesforskjellene mindre i Norge enn i andre land?

* Gir slektsoverføringer et ekstra puff i ryggen til dem som allerede står bra rustet?

Rapporten gir et interessant bilde av økonomiske ulikheter i det norske samfunnet. Gjennom arv og gaver overføres tidligere tiders ulikhet, og sosial bakgrunn får økt betydning for fordelingen av levekår.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 101