Publikasjoner

Rapportsøk

Fagopplæring i arbeidslivet

Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 115

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Vårt utdanningssystem ligger i støpeskjeen, og spørmålet er hvordan vi best skal ruste oss for fremtidens krav til kompetanse. Regjeringen har svart med "mer kunnskap til alle", men hvordan skal dette målet oppfylles? Skal vi forlenge skoleplikten til 11 år? Eller skal vi satse på å bygge ut et mer variert utdanningssystem med forskjellige pedagogiske alternativer?

Denne rapporten behandler fagopplæringen i arbeidslivet og fremhever nødvendigheten avå bygge ut denne som et alternativ til enhetsskolen. I skrivende stund har vi over 200 fag under Lov om Fagopplæring, og flere er underveis. Likevel klarer vi bare å skaffe 10 - 12% av hvert årskull en lærekontrakt, mens tyskerne klarer over 70%. Hvorfor klarer vi ikke flere?

Rapporten inneholder noen av svarene på dette spørsmålet. Gjennom en sammenligning av hvordan norsk og tysk (og til dels dansk og nederlandsk) fagopplæring fungerer, prøver forfatteren videre å peke på hva som kan gjøres, dersom vi ønsker å øke fagopplæringens andel av ungdomskullene. For dette skjer ikke av seg selv.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 115