Publikasjoner

Rapportsøk

Høyt skattet?
Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF

Espen Paus

Fafo-rapport 114

Nettutgave

«Høyt skattet?» behandler forhold omkring finansiering av offentlige utgifter i Norge, Norden og EF, og tar opp følgende hovedspørsmål:

  • Hva kjennetegner norske skatter sammenlignet med landene i Norden og EF? Hvilke likheter og ulikheter finnes i de offentlige utgifter og inntekter?
  • Hvilke regler for skattlegging kommer til å gjelde i EFs indre marked?
  • Hvordan kan tilpasning til EF påvirke det norske skattenivået?
  • Hvordan kan forandringer i skatteinntektene påvirke norsk økonomi og norske offentlige inntekter?

Utgitt: 1991 Id-nr.: 114