Skip to main content
  • Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fleksibilitet eller faglighet?

En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

  • Fafo-rapport 2012:47
  • Fafo-rapport 2012:47

Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, har Fafo i perioden 2007–2012 gjennomført et prosjekt om fag- og yrkesopplæringen. Utgangspunktet har vært innføringen av prosjekt til fordypning i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser prosjekt til fordypning fremmer kompetanseutviklingen i fag- og yrkesopplæringen. Datagrunnlaget er en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Det er tidligere publisert to delrapporter. Dette er sluttrapporten fra prosjektet.

  • Publisert: 3. mars 2012
  • Ordrenr. 20274