Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Perspektiver og erfaringer i kommunene

  • Fafo-rapport 2012:48
  • Fafo-rapport 2012:48

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om et utvalg kommuners perspektiver på og erfaringer med å etablere kommunale samlokaliserte boliger og store bofellesskap for personer med tjenestebehov. Som bakgrunn for undersøkelsen er det foretatt en gjennomgang av statlige styringsdokumenter på området, tilgjengelig forskning og statistikk.

  • Publisert: 4. mars 2012
  • Ordrenr. 20275
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere