Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen

Frivillig deltid – en privatsak?

  • Fafo-rapport 2012:49
  • Fafo-rapport 2012:49

Rundt 80 prosent av deltidsarbeidet i Norge foregår på frivillig basis. I beregninger av arbeidskraftpotensial er ikke disse med, da det legges til grunn at de ikke ønsker å jobbe mer. Denne oppfatningen stiller vi spørsmål ved, siden vi ikke vet nok om hvordan disse arbeidstakerne vurderer årsaker til eller konsekvenser av sitt deltidsarbeid. Hvordan kan vi forstå betingelsene for deres valg? Handler det om privatlivet, eller kan det også dreie seg om arbeidets organisering, belastning i jobben eller en deltidskultur i enkelte bransjer? Hva skal til for at denne gruppen skal ønske å øke sin arbeidstid?
Hensikten med rapporten er å «komme bak tallene». Vi har gjort kvalitative dybdeintervjuer med 44 personer som jobber deltid på frivillig basis innen helse og omsorg, sosialt arbeid og den kommunale kulturskolen.

  • Publisert: 5. mars 2012
  • Ordrenr. 20276