Publikasjoner

Rapportsøk

Flyktninger – krise for den nordiske modellen?
Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 2016:02

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag av SAMAK, og utformet for å danne et grunnlag for diskusjon om hvilke utfordringer økningen i antall asylsøkere kan medføre for den nordiske modellen.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10226