Skip to main content
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

For lang og tro tjeneste?

Pensjoner i arbeidsmarkedet

  • Fafo-rapport 084
  • Fafo-rapport 084
I løpet av 70- og 8O-tallet har en stadig større del av lønnstakerne blitt omfattet av pensjonsordninger på arbeidsplassen. Hensikten med denne rapporten er å bidra til en nødvendig debatt om denne utviklingen - både i og utenfor fagbevegelsen. Den inneholder en bred gjennomgang av pensjonsordningene i arbeidsmarkedet: Hvordan er de utformet, hvem er omfattet og hvilken rolle spiller de i det samlede pensjonssystemet?
  • Publisert: 6. januar 1988
  • Ordrenr. 084
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere