Publikasjoner

Rapportsøk

For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Fafo-rapport 084

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Utgitt: 1988 Id-nr.: 084