Publikasjoner

Rapportsøk

Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere

Anne K. Waldrop

Fafo-rapport 133

Last ned nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk

Denne rapporten markerer avslutningen på første fase av et større prosjekt om "Personalpolitikk for eldre arbeidstakere". Prosjektets oppdragsgiver, Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen, har i lang tid vært opptatt av tiltak i forbindelse med overgangen fra arbeid til pensjon. Det er to utviklingstrekk som gjør at eldres vilkår i arbeidslivet har fått stor bedriftsøkonomisk og samfunnspolitisk aktualitet. I de senere år har man kunnet registrere at stadig flere slutter yrkeskarrieren før den vanlige pensjonsalderen. Samtidig vet vi at gjennomsnittsalderen til den norske arbeidsstyrken kommer til å øke i de neste tiår. Målsettingen i første fase av prosjektet har derfor vært todelt. Vi har ønsket å undersøke hvordan personalpolitikken i norske bedrifter og virksomheter former arbeidssituasjonen til eldre arbeidstakere, og hvorvidt bedriftene planlegger framover og inkluderer forbyggende tiltak i sin personalpolitikk. I fase 2 av prosjektet vil vi evaluere norske og internasjonale erfaringer for å utvikle ideer og modeller til en aktiv personalpolitikk for eldre.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 133