Skip to main content
  • Katrine Fangen og Anne Britt Djuve

Først til Mølla?

Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

  • Fafo-notat 2000:12
  • Fafo-notat 2000:12
Dette notatet er en evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune. Alternativ inntektssikring vil si at flyktningene får stønad mot at de deltar på norskopplæring, aktivitetskurs og arbeidspraksis. På denne måten ønsker man å oppnå at flyktningene får større muligheter til å bli aktive og til å integrere seg raskere enn det de ville gjort dersom de kun skulle motta sosialstønad.
  • Publisert: 12. januar 2000
  • Ordrenr. 645
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere