Skip to main content
  • Dag Olberg

Funksjonæravtalene i industrien

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 2000:13
  • Fafo-notat 2000:13

Dette notatet omhandler avtaleforhold og fagorganisering blant industrifunksjonærene. Det tar som utgangspunkt at tariffavtalene til industrifunksjonærene er annerledes enn operatøravtalene  og diskuterer noen av de viktigste forskjellene. Tilnærmingen er å se tariffavtalene som en form for institusjonelle reguleringer. I diskusjonen om hva som kjennetegner avtalene inngår også mer generelle kommentarer om funksjonærstillinger, funksjonærforbund og kollektiv organisering.

  • Publisert: 13. januar 2000
  • Ordrenr. 646
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere