Skip to main content
  • Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Førtidspensjon i private bedrifter

  • Fafo-notat 813
  • Fafo-notat 813
Stadig flere lønnstakere forlater arbeidslivet før den vanlige pensjonsalder på 67 år. Fraværet av en offent­lig førtidspensjonsordning i Norge fører til at mange private bedrifter oppretter egne ordninger for førtids­pensjonering og at mange eldre arbeidstakere går over på uførepensjon.
Dette notatet presenterer resultatet av en undersøkelse av 403 bedrifter i det private arbeidsmarkedet:
  • Hvilke typer av bedrifter oppretter egne førtids­pensjonsordninger?
  • Hvordan er ordningene utformet?
  • Hvilke typer av bedrifter har en høy avgang til uførepensjon?
  • Publisert: 4. januar 1991
  • Ordrenr. 813

Fafo-forskere