Skip to main content
 • Line Eldring og Eivind Falkum

Framtidens ingeniørarbeid

 • Fafo-rapport 180
 • Fafo-rapport 180

Denne rapporten tar for seg sterke og svake sider ved ingeniørenes arbeidsmarked. Vi har lagt hovedvekten på kvalitative aspekter ved ingeniørutdanning og yrkesutøvelse. I dette perspektivet er utformingen av innholdet i utdanningen avgjørende for hvilke opppgaver ingeniørene skal ivareta framover, og hvilken posisjon ingeniørene kan få i morgendagens samfunn. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:

 • Hvor jobber ingeniørene i dag?
 • I hvilken grad har ingeniørene vært utsatt for arbeidsledighet?
 • Hvilken posisjon har ingeniørutdanningen hos utdanningssøkende ungdom?
 • Er ingeniørutdanningen i ferd med å bli en mellomstasjon på veien mot en høyere teknologisk utdanning?
 • Hvordan skal relasjonene mellom utdanningssystem og teknologiutvikling bygges opp?
 • Kan vi møte den økende internasjonale konkurransen med dagens oppsplittede teknologiutdanning?
 • Publisert: 16. januar 1995
 • Ordrenr. 180
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere