Skip to main content
  • Kristen Knudsen og Arild H. Steen

Sjø og land - hand i hand

En analyse av muligheter for maritim industri

  • Fafo-rapport 181
  • Fafo-rapport 181

Rapporten drøfter framtidsmulighetene i norsk maritim industri. Markedutviklingen for norsk offshoreindustri, skipsverftene og skipsutstyrsindustrien er hovedtema. Utfordringene knyttet til flåtefornyelse og reduserte investeringer på norsk sokkel er avgjørende for framtiden til for norsk maritimt miljø og petroleumsvirksomheten. Følgende tema beskrives og drøftes:

  • aktivitetsutviklingen i offshoreindustrien og koblingen mot maritim virksomhet
  • byggebehovet i verdensflåten og i norsk flåte
  • kapasitet i norske skipsverft
  • markedet for oljeproduksjonsskip
  • markedet for norsk skipsutstyrsindustri
  • Publisert: 17. januar 1995
  • Ordrenr. 181
Last ned publikasjonen