Publikasjoner

Rapportsøk

Håndbok for lokal-tv

Jørn Teigstad

Fafo-rapport 027

Last ned nettutgave

13. august 1984 ble det delt ut 119 konsesjoner for lokal-TV. Etter to år med spredte, men tildels vellykkede forsøk med lokal:. TV, åpnes nå kanalene - og noen steder etere - for lokal-TV-sendinger over hele landet. Flere hundre entusiastiske lokal-TV-medarbeidere står klare til å sette igang, men likevel er det mange problemer som må løses før man kommer igang for alvor. Noen har god erfaring med video- og TV­produksjon og står derfor godt forberedt, men de fleste vil måtte tråkke opp mye ukjent land før de kommer igang.

Denne håndboka er ment å skulle gi noen av svarene på de problemene som knytter seg til lokal-TV. Boka tar bl.a. for seg:

  • hva slags utstyr som egner seg til lokal-TV-produksjon
  • hva det koster
  • hvordan du kan høyne kvaliteten elektronisk selv med be- grenset økonomi
  • hva slags annet utstyr du trenger for lokal-TV-produksjon
  • hvilke programtyper som egner seg for lokal-TV
  • hvilke kvalifikasjoner du bør ha som lokal-TV-medarbeider
  • hvordan du best mulig-løser produksjonsoppgavene
  • finansiering
  • rettslige spørsmål i forbindelse med lokal-TV
  • oversikt over de som har fått konsesjon for lokal-TV

Denne håndboka vil derfor kunne brukes av både de som ikke har særlige forkunnskaper og de som kjenner dette mediet fra før av.

Utgitt: 1984 Id-nr.: 027