Publikasjoner

Rapportsøk

Streikende, politi, opinion
To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982

Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes

Fafo-rapport 029

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

NORGE STANSER LANGSOMT

Arbeidsfolket rammes først

Denne og lignende overskrifter stod å lese i en rekke av landets aviser våren 1982. Den 21. april la medlemmene av Norsk Transportarbeiderforbund ned sitt arbeid. Lønnsforhandlingene hadde kjørt seg fast. Streiken kom til å prege nyhetsbildet i de 15 dagene den varte.

I denne boka presenteres resultatene av to forsknings­rapporter som ble utarbeidet i streikens kjølvann. Arvid Fennefoss retter i Politi og streikende søkelyset på politiets praksis under de ulike politiaksjonene, på lovgrunnlaget som ble benyttet og på forholdet mellom rett og moral i streikesituasjoner. Analysen føres dermed over på forholdet mellom politi og streikende mer alment.

Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes har i Streik og solidari­tet gjennomført en landsomfattende holdningsundersøk­else til streik med utgangspunkt i transportarbeiderkon­flikten: Hva mener folk om en lavtlønnsgruppes rett til å streike? Hvor store problemer ble folk faktisk påført under streiken? Bidro massemedia til å forstørre problemene, og dermed presse fram tvungen lønnsnemd før det strengt tatt var nødvendig?

Etterord av formannen i Norsk Transportarbeiderforbund, Walter Kolstad.

Utgitt: 1984 Id-nr.: 029