Skip to main content
  • Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren?

  • Fafo-rapport 2011:36
  • Fafo-rapport 2011:36

Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er to lærefag som særlig retter seg mot kommunesektoren. I denne rapporten spør vi i hvilken grad disse fagene gir en kompetanse som er i samsvar med de opplevde kompetansebehovene i sektoren, i dag og i årene framover. Vi spør også om hvordan kommunene kan utvikle seg som lærebedrifter, og vi diskuterer behovet for fagskoletilbud rettet mot kommunesektoren.

Datagrunnlaget for rapporten er kvalitative og kvantitative undersøkelser som er gjennomført høsten 2011. I tillegg har vi gjennomført analyser av Lærlingundersøkelsen 2010-2011, med særlig vekt på lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

  • Publisert: 3. mars 2011
  • Ordrenr. 20227