Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald

Tidstyver i barnehagen

Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna

  • Fafo-rapport 2012:01
  • Fafo-rapport 2012:01

I skolen er byråkratisering og økte krav til dokumentasjon identifisert som tidstyver i løpet av de siste årene, men vi vet lite om hva som stjeler arbeidstid i barnehager. For å få svar på hva som er tidstyver i en barnehage, har vi kartlagt de ansattes tidsbruk i barnehagene i Bydel Alna i Oslo. Vi finner blant annet at ledelse gjennom lederteam har flere fordeler, men samtidig har en slik organisering svekket ledelsens nærvær i barnehagene. Et annet funn er at normer om likebehandling gjør det vanskelig å legge vekt på kompetanse når oppgaver skal fordeles. Undersøkelsen er relevant også for den bredere diskusjonen om kvalitet i barnehager.

  • Publisert: 21. januar 2012
  • Ordrenr. 20228