Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen

Helsefremmende arbeidsplass i endring og omstilling

  • Fafo-notat 2024:12
  • Fafo-notat 2024:12

På oppdrag fra Oslo fengsel har Fafo fulgt fengselet gjennom perioden frem mot byggingen av nye Oslo fengsel. Gjennom intervjuer og deltakende observasjon har forskeren truffet ansatte i en rekke funksjoner og hørt deres innspill om hva som skal til for å sikre en helsefremmende arbeidsplass i endring og omstilling.

  • Publisert: 6. mai 2024
  • Ordrenr. 10406

Fafo-forskere