Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen

Opplæringsprogram for ledere

  • Fafo-notat 2024:04
  • Fafo-notat 2024:04

Senter for seniorpolitikk har bistått en større norsk bank i å utvikle og gjennomføre et lederprogram om seniorpolitikk. Målet er å redusere antall ansatte som slutter når de blir 62 år. For å bidra til dette har SSP valgt å prøve ut en ny modell for lederopplæringen i samarbeid med Fafo. Modellen består av flerstegs gruppeintervjuer og en opplæringsdag. Ambisjonen med denne modellen er både å sikre at opplæringsdagen blir målrettet etter bedriftens behov, og å fremme bevisstgjøring og refleksjon hos lederne som deltar.

  • Publisert: 7. mai 2024
  • Ordrenr. 10398

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk (SSP)