Skip to main content
  • Per Egil Hødnebø og Dag Stokland

Hvor attraktivt?

Norge som lokaliseringsområde for investeringer og produksjon

  • Fafo-rapport 167
  • Fafo-rapport 167

Utgangspunktet for rapporten er den sterke veksten i direkteinvesteringer på 1980-tallet, og det økende omfanget av flernasjonale selskap. Det overordnede spørsmålet er hvordan Norges og norsk næringslivs investeringsattraktivitet vurderes av eiere og konsernledere som fortar investeringsbeslutninger i norske og utenlandske selskap.

For å belyse spørsmålet er det gjennomført omfattende samtaler med sentrale beslutningstakere i konsernledelsen i 24 norske og 26 utenlandske flernasjonale selskap, fra til sammen fem europeiske land.

Rapporten inneholder videre en bred oversikt over internasjonal og nasjonal statistikk for inn- og utgående direkteinvesteringer, samt en oversikt over sentrale begrep og teorier om multinasjonale selskapsstrategier og direkteinvesteringer.

  • Publisert: 28. januar 1994
  • Ordrenr. 167
Last ned publikasjonen