Skip to main content
  • Per Heum og Dag Stokland (red.)

Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk

  • Fafo-rapport 173
  • Fafo-rapport 173

Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk er en antologi fra FAFO og SNF, utført på oppdrag fra LO og NHO via Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, Norges Rederiforbund, Norsk Investorforum og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Utgangspunktet er at internasjonaliseringen av økonomien legger endrede føringer og betingelser for utformingen av en nasjonal næringspolitikk. Siktemålet med antologien er å belyse sentrale næringspolitiske spørsmål og dermed etablere oversikt over kunnskapsstatus på det næringspolitiske området. Hva vet vi? Og hvor finnes det åpenbare kunnskapsmangler?

Antologien består av ni enkeltbidrag under følgende tema:

- Nasjonal verdiskaping i en global økonomi – betingelser og muligheter for en nasjonal næringspolitikk

- Konkurransedyktige bedrifter og økonomisk vekst – hva er de sentrale faktorene

- Investeringsstrategier, eierforhold og konkurranseevne

- Offentlige myndigheter og fornyelsesprosesser i næringslivet

- Nasjonale skatteregimer og kapitalbevegelser

  • Publisert: 27. januar 1994
  • Ordrenr. 173
Last ned publikasjonen