Skip to main content
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard

Inntekt og levekår blant kunstnere 1986

  • Fafo-rapport 086
  • Fafo-rapport 086

Denne rapporten er sluttdokumentet i en undersøkelse av norske kunstneres inntektsforhold og levekår. FAFO har gjennomført undersøkelsen og analysert materialet på oppdrag fra Kultur- og vitenskapsdepartementet. Undersøkelsen kartlegger inntektsforhold, levekår og arbeidsforhold til medlemmene i en rekke kunstnerorganisasjoner. Den gir også et bilde av situasjonen for mottakerne av garantiinntekt og arbeidsstipend.

Analysen bygger på datamateriale fra to undersøkelser av et utvalg på 2000 kunstnere. Undersøkelsen ble gjennomført i 1987.

  • Publisert: 3. januar 1989
  • Ordrenr. 086
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere