Publikasjoner

Rapportsøk

Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger

Hanne Bogen og Ove Langeland

Fafo-rapport 087

Last ned nettutgave

Offentlig sektor er under sterkt press på grunn av overbelastning og effektivitetskritikk. Privatisering er det sentrale stikkord i denne kritikken. I denne rapporten analyseres holdninger til det offentlige og til privatisering, og følgende spørsmål søkes besvart:

  • Hva forklarer skiftende holdninger til offentlige og private driftsformer?
  • Hva skal være offentlig ansvar og hva kan overlates til private virksomheter?
  • Hvordan skal vi organisere og betale vår velferd?
  • Vil privatisering svekke oppslutningen om velferdsstaten

Utgitt: 1989 Id-nr.: 087