Skip to main content
  • Hanne Bogen og Ove Langeland

Privatisering eller fornyelse?

Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger

  • Fafo-rapport 087
  • Fafo-rapport 087

Offentlig sektor er under sterkt press på grunn av overbelastning og effektivitetskritikk. Privatisering er det sentrale stikkord i denne kritikken. I denne rapporten analyseres holdninger til det offentlige og til privatisering, og følgende spørsmål søkes besvart:

  • Hva forklarer skiftende holdninger til offentlige og private driftsformer?
  • Hva skal være offentlig ansvar og hva kan overlates til private virksomheter?
  • Hvordan skal vi organisere og betale vår velferd?
  • Vil privatisering svekke oppslutningen om velferdsstaten
  • Publisert: 4. januar 1989
  • Ordrenr. 087

Fafo-forskere