Skip to main content
  • Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve

Jakten på storbyfaktoren

En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge

  • Fafo-rapport 319
  • Fafo-rapport 319
I Jakten på storbyfaktoren ser vi på variasjonen i de kommunale utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Vi fokuserer på storbyproblematikken og leter etter forhold som kan forklare hvorfor storbyene, og særlig Oslo, har høyere sosialhjelpsutgifter per innbygger enn andre kommuner. Vi analyserer både levekårsundersøkelsen for 1995 og kommunedata for 1996. Analysene av førstnevnte antyder hvilke individ- og huholdskjennetegn som øker husholdenes sosialhjelpsbruk, mens analysene av de aggregerte dataene viser hvilke demografiske og sosioøkonomiske indikatorer som samvarierer med det kommunale sosialhjelpsforbruket.
  • Publisert: 21. mars 1999
  • Ordrenr. 319