Publikasjoner

Rapportsøk

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2016:41

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Seniorer i barnehagesektoren

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed også behovene og utfordringene de møter som godt voksne arbeidstakere. Skal seniorpolitikken bli mer målrettet trengs det derfor analyser av seniorenes situasjon i enkeltsektorer. I denne rapporten ses det nærmere på senioransatte i barnehager, herunder blant annet trivsel og eventuelle arbeidsmiljøutfordringer, kompetanse og utviklingsmuligheter, samt planer for arbeid og pensjonering etter passerte 60.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20603