Skip to main content
  • Line Eldring og Sveinung Skule

Kompetansedokumentasjon for ingeniører

Praksis, behov og utfordringer

  • Fafo-notat 1999:16
  • Fafo-notat 1999:16

Denne rapporten er resultat av et forprosjekt utført for Samarbeidsutvalget NITO-NHO. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet med kompetansereformen og den pågående diskusjonen om dokumentasjon av realkompetanse. Formålet med prosjektet har vært å undersøke praksis og behov for kompetansedokumentasjon i ingeniørgruppen, både hos arbeidstakere og bedrifter.

  • Publisert: 13. januar 1999
  • Ordrenr. 628

Fafo-forskere