Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn

Levekår for barn og unge i indre by, Oslo

  • Fafo-notat 1999:17
  • Fafo-notat 1999:17

Dette notatet er skrevet på oppdrag for fra Oslo kommune. Notatet er et ledd i oppfølgingen av kommunedelplanen for indre by.

  • Publisert: 14. januar 1999
  • Ordrenr. 629

Fafo-forskere