Skip to main content

Har arbeidstakerne tro på seniortiltak?

Konferansepapere |  2008
22. januar 2016

T. Midtsundstad (2008). Har arbeidstakerne tro på seniortiltak? Paper til PhD-kurset "Health, social inequality and the labour market", Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere