Konferansepapere

Rapportsøk

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

2012

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus