Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir

Tone Fløtten

2009

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir