Skip to main content

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir

Kronikker og debatt |  2009
20. november 2015

Fløtten, T. (2009). Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir. Agendainnlegg. Dagbladet, 28/8 2009.

Fafo-forskere