Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Dilemmaer i fattigdomsdebatten

Tone Fløtten

Fontene 1 2002

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten