Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

En europeisk lovfestet minstelønn?

Kristin Alsos og Line Eldring

, 2012

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

En europeisk lovfestet minstelønn?