Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Fattigdom i moderne velferdssamfunn

Tone Fløtten

Tobias 2012

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom i moderne velferdssamfunn