Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Finnes det fattige i Norge?

Tone Fløtten

Velferd 2 1999

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?